USŁUGI

Instalacja / uruchomienia

obrazek

Dbamy o to by oferowane przez Nas usługi były wykonane na najwyższym poziomie. Bazując na wieloletnim doświadczeniu zapewniamy, że instalacja i uruchomienie produktu należy do Naszych kluczowych kompetencji.

Wykwalifikowani specjaliści działu instalacji i wdrożeń z pełnym poświęceniem przeprowadzają kompleksowy montaż produktu. Natomiast w trakcie uruchomień nasi technicy dokonują wszelkich pomiarów napięciowych, sprawdzają poprawność działania a także dokonują końcowego testu produktu potwierdzającego poprawność działania.

Oferujemy

ikona podnośnik

Własny sprzęt, podnośnik, hds.

ikona światła

Tymczasową organizację ruchu i wszelkie uzgodnienia.

ikona logistyka

Pełną logistykę instalacji infrastruktury stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

ikona instalcja

Instalację małych i dużych stacji.

UDT

Z dniem 30 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego.

Ekoenergetyka Serwis oferuje kompleksowe przygotowanie dokumentacji, przeprowadzenie badań elektrycznych przy użyciu wyspecjalizowanych urządzeń pomiarowych i asystę przy odbiorze stacji ładowania przez Urząd Dozoru Technicznego.

  • 1Opis techniczny urządzenia -stanowi integralną część dokumentacji zmodyfikowanej pod wymogi rozporządzenia UDT.
  • 2Deklarację zgodności - obejmować będzie nową dokumentację stworzoną na potrzeby realizacji powyższej oferty.
  • 3Instrukcja użytkowania oraz instrukcja serwisowa wraz ze schematem elektrycznym zgodna z rozporządzeniem.
  • 4Instrukcja przeprowadzenia pomiarów.
  • 5Poświadczenie prawidłowości montażu - zgodnie ze wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu
  • 6Protokoły pomiarów elektrycznych
  • 7Opinię rzeczoznawcy o spełnieniu wymagań z zakresu PPOŻ.